ParaNormica Consulenten
ParaNormica Consulenten
24u/24 Service Telefoonlijn
24u/24 Service Telefoonlijn
0907 555 05
+32 907 555 05
24u/24 Bel Lijn - € 2 per minuut.
24u/24 Bel Lijn - € 2 per minuut.
Gratis Nieuwsbrief
0 9 0 7 5 5 5 0 5
+32 907 555 05
ParaNormica Consulenten
ParaNormica Consulenten
24u/24 Service Telefoonlijn
24u/24 Service Telefoonlijn
0907 555 05
+32 907 555 05
24u/24 Bel Lijn - € 2 per minuut.
24u/24 Bel Lijn - € 2 per minuut.
Reïncarnatie

 

reïncarnatieEen heleboel mensen geloven dat onze ziel na de dood reïncarneert of anders gezegd : we worden opnieuw geboren in een ander lichaam. Boeddhisten geloven dat goede of kwade daden uit het ene leven steeds gestraft of beloond worden in het volgende. Volgens hindoes kan een mens die een verdorven leven leidt, later terugkeren als dier. Wie een waardig leven leidt bereikt in elk volgend leven een alsmaar hoger niveau van verlichting, totdat hij tenslotte naar het volgende bestaansstadium overgaat.

 

Regressiehypnotiseurs brengen mensen in een trance-achtige toestand, waarin zij zich gebeurtenissen uit een vorig leven lijken te herinneren. Sommige mensen spreken zelfs in een taal die ze in hun huidige leven helemaal niet geleerd hebben. Het bestaan van reïncarnatie bewijzen of weerleggen blijft uiteraard een heel moeilijke aangelegenheid…