ParaNormica Consulenten
ParaNormica Consulenten
24u/24 Service Telefoonlijn
24u/24 Service Telefoonlijn
0907 555 05
+32 907 555 05
24u/24 Bel Lijn - € 2 per minuut.
24u/24 Bel Lijn - € 2 per minuut.
Gratis Nieuwsbrief
0 9 0 7 5 5 5 0 5
+32 907 555 05
ParaNormica Consulenten
ParaNormica Consulenten
24u/24 Service Telefoonlijn
24u/24 Service Telefoonlijn
0907 555 05
+32 907 555 05
24u/24 Bel Lijn - € 2 per minuut.
24u/24 Bel Lijn - € 2 per minuut.

De ideële doelstelling van Paranormica

Als vereniging heeft de vzw ParaNormica de ideële doelstelling om u te laten kennismaken met alle mogelijke alternatieve therapieën en geneeswijzen enerzijds en met spiritualiteit gekoppeld aan verschillende wereldbeschouwelijke levensfilosofieën anderzijds. Hiertoe worden er spirtuele beurzen, voordrachten, demonstraties, workshops en nog vele andere activiteiten en evenementen georganiseerd. Met deze website wil ParaNormica iedereen informeren over haar activiteiten en daarbij ook nuttige informatie verstrekken over actueel blijvende thema’s. We wijzen er echter op dat die informatie niet allesomvattend is, noch dat zij volledigheid nastreeft.

 

Auteursrechten

Alle teksten van de ParaNormica-website zijn opgesteld voor, educatieve, informatieve of andere doeleinden zonder winstbejag.
De lay-out en het beeldmateriaal op de ParaNormica-website zijn auteursrechtelijk beschermd. Kopieën, aanpassingen, bewerkingen, wijzigingen onder welke vorm of manier ook zijn ten strengste verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming is verleend door de eigenaar(s) van het auteursrecht.

 

ParaNormica stelt alles in het werk om correcte informatie af te leveren. Niettegenstaande al het mogelijke wordt gedaan om de accuraatheid van de gegevens op de website te waarborgen, kan ParaNormica niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of tekortkomingen in de verstrekte gegevens, ook niet wanneer de informatie integraal is overgenomen van, of verwijst naar andere sites of publicaties.

 

Wij stellen het erg op prijs als u ons op de hoogte houdt van mogelijke fouten of tekortkomingen. Dit kan door een mailtje te sturen naar: info@paranormica.be

Het staat eenieder vrij om een link te leggen naar de ParaNormica-website of naar één van de individuele rubrieken op de site. Wil u zelf een link op onze website? Dan kunt ons hierover gerust contacteren.